zeszyt ćwiczeń

Różnica między skoroszytem programu Excel a arkuszem programu Excel
Różnica między skoroszytem programu Excel a arkuszem roboczym polega na tym, że arkusz roboczy jest arkuszem jednostronicowym, podczas gdy skoroszyt j...