Wordpad

Różnica między Notatnikiem a WordPadem
Notatnik to edytor tekstu przeznaczony do podstawowego wprowadzania zwykłego tekstu, podczas gdy WordPad to edytor tekstu przeznaczony do formatowania...