Wi-Fi

Różnica między IPV 4 a IPV 6
IPv4 używa 32-bitowego adresu dla swoich adresów internetowych. Oznacza to, że może zapewnić obsługę łącznie 2^32 adresów IP – około 4.29 miliardów. ....