Był

Różnica między miejscem, a miejscem pobytu
Czy to czas przeszły od być użyty jako czasownik. Gdzie oznacza w określonym miejscu, gdy jest używany jako przysłówek lub spójnik. Dobrym sposobem na...
Jaka jest różnica między patriotą a lojalistą?
Lojalista – kolonista, który wspierał koronę/króla Anglii • Patriota – kolonista, który odrzucił brytyjskie rządy nad koloniami podczas rewolucji amer...
Różnica między Was i Were
Jeśli chcesz łatwo zapamiętać, możesz pomyśleć o was/were jako formie czasu przeszłego czasowników posiłkowych am, is i are. Ogólnie rzecz biorąc, „by...
Różnica między była i była z przykładami
Różnica polega na tym, że jedno (było) jest w liczbie pojedynczej, a drugie (było) w liczbie mnogiej. Jeśli było w liczbie pojedynczej w czasie przesz...
BYŁY były wyrokami
Pamiętaj, że używamy było z zaimkami ja, ona, on, to byłeś z zaimkami oni, my, ty. Potrafimy tworzyć zdania z było i były takie jak: Byłem szczęśliwy....
Były i były ćwiczenia
Był lub był dla czasu przeszłego?Jak używasz było i było poprawnie?Czy zdanie Ke?Były lub były??Było dużo lub było dużo?Był lub był z if?Był i był z ...
Był przykładami zdań
Był w zdaniu przykładowym?Czy zdania były w języku angielskim??Był jest przykładem?Co to jest zdanie składające się z 6 słów?Jakie są 4 rodzaje prost...