Wynagrodzenie

Jaka jest różnica między zarobkami a pensją?
Wynagrodzenie to wynagrodzenie godzinowe lub dzienne za pracę wykonaną w ciągu dnia roboczego. Główna różnica między pensją a stawką godzinową polega ...