Napięcie

Różnica między napięciem a prądem
Prąd vs Napięcie Prąd elektryczny to liczba naładowanych elektronów przepływających w obwodzie w ciągu sekundy. W prostych słowach prąd to przepływ el...
Różnica między transformatorem prądowym a potencjalnym transformatorem
W przekładniku prądowym uzwojenie pierwotne ma mniejszą liczbę zwojów i przenosi mierzony prąd. ... W transformatorze potencjałowym uzwojenie wtórne m...