Odparowanie

Różnica między parowaniem a parowaniem
Waporyzacja jest definiowana jako faza przejściowa związku lub pierwiastka i zachodzi podczas procesu wrzenia lub sublimacji. Parowanie to nic innego ...