Wartość

Różnica między IRR a NPV
Wartość bieżąca netto (NPV) to różnica między bieżącą wartością wpływów pieniężnych a bieżącą wartością wypływów pieniężnych w danym okresie. Natomias...
Jaka jest różnica między przekazywaniem przez wartość a przekazywaniem przez…
Główna różnica między przekazywaniem przez wartość a przekazywaniem przez odwołanie polega na tym, że w przypadku przekazywania przez wartość wartość ...
Jak obliczyć wartości Rf dla TLC
W chromatografii cienkowarstwowej współczynnik retencji (Rf) służy do porównywania i pomagania w identyfikacji związków. Wartość Rf związku jest równa...
Różnica między wartością księgową a wartością rynkową
Wartość księgowa to wartość netto aktywów firmy wykazana w jej bilansie i jest w przybliżeniu równa całkowitej kwocie, jaką otrzymaliby wszyscy akcjon...
Jak obliczyć bieżącą wartość renty?
Wzór na określenie wartości bieżącej renty to PV = kwota w dolarach pojedynczej płatności renty pomnożona przez P = PMT * [1 – [ (1 / 1+r)^n] / r] gdz...
Jak obliczyć wartość bieżącą
Formuła wartości bieżącej to PV=FV/(1+i)n, gdzie dzielisz przyszłą wartość FV przez współczynnik 1 + i dla każdego okresu między datą obecną a przyszł...
Jak obliczyć przyszłą wartość
Formuła przyszłej wartościwartość przyszła = wartość bieżąca x (1+ stopa procentowa)n Skondensowany w żargonie matematycznym, wzór wygląda tak:FV=PV(1...
Jak obliczyć wartość bieżącą obligacji?
Wartość bieżąca obligacji jest obliczana poprzez zdyskontowanie przyszłych płatności gotówkowych obligacji według aktualnej rynkowej stopy procentowej...
Różnica między przekonaniami a wartościami z przykładami
Przekonania są w zasadzie założeniami, które przyjmujemy na temat świata, a nasze wartości wynikają z tych przekonań. Nasze wartości to rzeczy, które ...