Guz

Guz Różnica między onkogenem a genem supresorowym guza
Różnica między onkogenem a genem supresorowym guza
Ważną różnicą między onkogenami a genami supresorowymi nowotworu jest to, że onkogeny powstają w wyniku aktywacji (włączenia) protoonkogenów, ale geny...