Rów

Jaka jest różnica między płaszczem a trenczem
Więc główna różnica między płaszczami grochowymi a trenczami to nie tylko materiał, to krój i styl. Płaszcze grochowe mają krótszy krój, aby umożliwić...