Transkrypcja

Różnica między replikacją a transkrypcją
Replikacja DNA to proces tworzenia dwóch nici potomnych, w których każda nić potomna zawiera połowę oryginalnej podwójnej helisy DNA. Transkrypcja to ...
Różnica między translacją a transkrypcją w DNA
Wskazówka: transkrypcja to proces kopiowania sekwencji DNA genu w celu wytworzenia cząsteczki RNA, a translacja to proces, w którym białka są syntetyz...
Jaki jest produkt końcowy transkrypcji?
Produktem transkrypcji jest RNA, które można spotkać w postaci mRNA, tRNA lub rRNA, natomiast produktem translacji jest polipeptydowy łańcuch aminokwa...
Jak aktywatory i represory wpływają na transkrypcję?
Aktywatory wiążą się z regionami wzmacniacza w DNA i ułatwiają wiązanie polimerazy RNA z promotorem. Represory wiążą się z regionami tłumiącymi i zapo...
Jak działają czynniki transkrypcji
Czynniki transkrypcyjne to białka posiadające domeny wiążące się z DNA regionów promotora lub wzmacniacza określonych genów. Zwykle robią to, działają...
Jak czynniki transkrypcyjne wiążą się z DNA?
Niektóre czynniki transkrypcyjne wiążą się z sekwencją promotora DNA w pobliżu miejsca rozpoczęcia transkrypcji i pomagają w tworzeniu kompleksu inicj...
Różnica między transkrypcją a tłumaczeniem
Wskazówka: transkrypcja to proces kopiowania sekwencji DNA genu w celu wytworzenia cząsteczki RNA, a translacja to proces, w którym białka są syntetyz...