Miasto

Różnica między miastem a miastem
Wieś to mała społeczność na obszarze wiejskim. Miasto to zaludniony obszar o ustalonych granicach i samorządzie. Miasto to duże lub ważne miasto. W kt...
Różnica między miastem a wsią uk
Wieś też jest mała, ale może mieć domy, szkołę podstawową, kilka sklepów, pocztę i ratusz. Miasto jest większe niż wieś, z dużą ilością domów, szkół p...
Różnica między miastem a miastem w Indiach
Każda osada o liczbie mieszkańców przekraczającej 20 000 jest zgłaszana jako obszar miejski w Indiach. Miasto jest generalnie większym miejscem zamies...