Myślący

Jaka jest różnica między myśleniem krytycznym a refleksyjnym…
Myślenie krytyczne i myślenie refleksyjne są często używane jako synonimy. Krytyczne myślenie jest używane do opisu: ... Podsumowując, krytyczne myśle...