Twierdzenie

Jaka jest różnica między postulatami a twierdzeniami?
Różnica między postulatami a twierdzeniami polega na tym, że zakłada się, że postulaty są prawdziwe, ale twierdzenia muszą być udowodnione jako prawdz...