Podręcznik

Jaka jest różnica między książką a podręcznikiem?
Główna różnica między książką a podręcznikiem polega na tym, że podręczniki mają wyłącznie cel edukacyjny, podczas gdy książki mogą mieć różne cele. ....