Tabela

Jaka jest różnica między stolikiem końcowym a stolikiem bocznym?
Główna różnica między stolikiem końcowym a stolikiem bocznym polega na tym, że stoliki boczne mają zwykle większą powierzchnię niż stoliki końcowe. St...
Jaka jest różnica między upuszczaniem a przycinaniem?
Polecenie DROP służy do usuwania definicji tabeli i jej zawartości. Natomiast polecenie TRUNCATE służy do usuwania wszystkich wierszy z tabeli. ... DR...
Jaka jest różnica między ALTER i UPDATE w SQL?
Polecenie ALTER służy do dodawania, usuwania, modyfikowania atrybutów relacji (tabel) w bazie danych. Polecenie UPDATE służy do aktualizacji istniejąc...
Jaka jest różnica między kluczem podstawowym a kluczem obcym?
Klucz podstawowy jednoznacznie identyfikuje rekord w tabeli. Klucz obcy to pole w tabeli, które jest kluczem podstawowym w innej tabeli. Jaka jest róż...
Różnica między tabelą a wykresem
Tabela to reprezentacja danych lub informacji w wierszach i kolumnach, podczas gdy wykres to graficzna reprezentacja danych w postaci symboli, takich ...
Różnica między tabelą faktów a tabelą wymiarów
Tabela faktów zawiera miary, metryki i fakty dotyczące procesu biznesowego, podczas gdy tabela wymiarów jest uzupełnieniem tabeli faktów, która zawier...