Symboliczny

Jaka jest różnica między symbolicznym interakcjonizmem a…
Główna różnica między funkcjonalizmem a interakcjonizmem symbolicznym polega na tym, że funkcjonalizm postrzega społeczeństwo jako złożony system, któ...