sunnici

Różnica między sunnitami a wahabitami
Główną różnicą między sunnitami a wahabimi są wierzenia i rytuały. ... Główna różnica między nimi polega na tym, że wahabici wierzą, że proroka Mahome...
Sunnici i Szyici
Po śmierci islamskiego proroka Mahometa w 632 r. grupa muzułmanów – znana później jako sunnici – wierzyła, że ​​następcą Mahometa powinien być Abu Bak...