Sufi

Różnica między islamem a sufizmem
Islam wierzy, że jest tylko jeden Bóg, którym jest Allah i żaden inny Bóg. ... Z drugiej strony sufizm jest duchowym wymiarem unii Bóg-człowiek”. Niek...