Muł

Jaka jest różnica między mułem piaskowym a gliną?
Główną różnicą między pyłem piaskowym a gliną jest wielkość cząstek. Cząsteczki piasku są większe, podczas gdy cząstki gliny są wyjątkowo drobne, a cz...