Strzelanie

Jaka jest różnica między kometą a meteorem?
Kometa: ciało z lodu, skał i pyłu, które może mieć średnicę kilku mil i krąży wokół Słońca. ... Pochodzi z komety lub asteroidy. Meteor: meteoroid, kt...