Zmysłowy

Różnica między seksualnością a zmysłowością
Seksualność obejmuje również intymność fizyczną, taką jak stosunek płciowy, a także obraz siebie, poczucie własnej wartości, obraz ciała i własne konc...