Seminarium

Różnica między seminarium a wykładem
Seminarium to sesja w małej grupie, podczas której masz szansę omówić treści, do których zostałeś przydzielony na tydzień. Wykład to duża sesja grupow...