Półprzewodnik

Różnica między półprzewodnikiem samoistnym a półprzewodnikiem zewnętrznym
Główna różnica między półprzewodnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi polega na tym, że półprzewodniki samoistne są czyste w formie, nie dodaje się do ni...