Niedostatek

Różnica między niedoborem a niedoborem
Najłatwiejszym sposobem odróżnienia tych dwóch jest to, że niedobór jest naturalnie występującym ograniczeniem zasobu, którego nie można uzupełnić. Ni...