Skanowanie

Różnica między RTG a MRI
Ogólnie rzecz biorąc, największą różnicą między zdjęciem rentgenowskim a MRI jest zastosowana technika. MRI wykorzystuje falę magnetyczną, podczas gdy...
Różnica między skanem CT a zdjęciem rentgenowskim
Lekarze używają promieni rentgenowskich do wykrywania zwichnięć i złamań kości, a także wykrywania nowotworów i zapalenia płuc. Jednak skany CT są rod...
Różnica między CT i MRI
Oba rodzaje skanowania mają podobne zastosowania, ale dają obrazy na różne sposoby. Skan CT wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie, podczas gdy ska...
Różnica między skanowaniem CT a skanowaniem CAT
Tomografia komputerowa jest formą prześwietlenia, która obejmuje duży aparat rentgenowski. Skany CT są czasami nazywane skanami CAT. Tomografia komput...