Ryzyko

Jaka jest różnica między ryzykiem a niepewnością
Definicja. Ryzyko odnosi się do sytuacji decyzyjnych, w których wszystkie potencjalne wyniki i prawdopodobieństwo ich wystąpienia są znane decydentowi...
Różnica między zagrożeniem a ryzykiem
Zagrożenie: coś, co może potencjalnie spowodować szkodę. Ryzyko: stopień prawdopodobieństwa spowodowania szkody. Jaka jest różnica między zagrożeniem ...
Różnica między ryzykiem a zagrożeniem
Zagrożenie: coś, co może potencjalnie spowodować szkodę. Ryzyko: stopień prawdopodobieństwa spowodowania szkody. Jaka jest różnica między zagrożeniem ...
Różnica między ryzykiem a niepewnością
Czyli w skrócie ryzyko opisuje sytuację, w której istnieje szansa na stratę lub zagrożenie. I odwrotnie, niepewność odnosi się do stanu, w którym nie ...
Różnica między ryzykiem systematycznym a ryzykiem niesystematycznym
Ryzyko systematyczne oznacza możliwość poniesienia straty związanego z całym rynkiem lub segmentem rynku. Ryzyko niesystematyczne oznacza ryzyko związ...