Rflp

Różnica między RAPD a RFLP
Główna różnica między RAPD a RFLP polega na tym, że RAPD jest rodzajem PCR, który amplifikuje losowe fragmenty DNA w dużej matrycy za pomocą krótkich ...