Zależny od receptora

Różnica między pinocytozą a endocytozą za pośrednictwem receptorów
Pinocytoza odnosi się do spożycia płynu do komórki przez pączkowanie małych pęcherzyków z błony komórkowej, podczas gdy endocytoza za pośrednictwem re...