Rozumowanie

Jaka jest różnica między rozumowaniem dedukcyjnym a indukcyjnym?
Rozumowanie dedukcyjne działa od bardziej ogólnego do bardziej szczegółowego. ... Rozumowanie indukcyjne działa w drugą stronę, przechodząc od konkret...