Psychiatrzy

Różnica między psychiatrą a psychologiem
Psychiatrzy są lekarzami, psychologowie nie. Psychiatrzy przepisują leki, psychologowie nie mogą. Psychiatrzy diagnozują chorobę, zarządzają leczeniem...