Protoplazma

Różnica między cytoplazmą a protoplazmą
Podczas gdy cytoplazma otacza jądro w komórce. Cytoplazma zawiera organelle, Cytosol, enzymy, białka Podczas gdy Protoplazma zawiera Cytoplazmę i jądr...