Rokowanie

Różnica między rokowaniem a diagnozą
Rokowanie vs. Diagnoza. Ludzie często mylą terminy prognoza i diagnoza. Różnica między nimi polega na tym, że podczas gdy prognoza jest domysłem co do...