Postgresql

Różnica między MySQL a PostgreSQL
PostgreSQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (ORDBMS), podczas gdy MySQL to system DBMS oparty na społeczności. ... PostgreSQL jest całk...
Jaka jest różnica między MySQL a PostgreSQL?
PostgreSQL to system zarządzania relacyjnymi bazami danych (ORDBMS), podczas gdy MySQL to system DBMS oparty na społeczności. ... PostgreSQL jest całk...