Polityka

Różnica między prawem a polityką
„Polityka to zarys tego, co rząd zamierza zrobić i co może osiągnąć dla społeczeństwa jako całości. „Polityka” oznacza również to, czego rząd nie zami...
Jaka jest różnica między prawodawstwem a polityką?
Polityka to „kierunek lub zasada działania przyjęta lub zaproponowana przez organizację lub osobę”. Ustawodawstwo określa prawo, a tym samym procedurę...
Różnica między polityką fiskalną a polityką pieniężną
Polityka pieniężna odnosi się do działań banku centralnego ukierunkowanych na wpływanie na ilość pieniądza i kredytu w gospodarce. Z kolei polityka fi...