Plan

Jaka jest różnica między poza planem a domem i ziemią…
Kiedy idziesz z domem i ziemią, jesteś właścicielem ziemi na początku procesu, a następnie budujesz dom. Poza planem nie posiadasz nic do końca proces...