Pikonet

Różnica między Piconetem a Scatternet
Urządzenia w jednym typie piconet mogą działać jako master lub slave w innym typie piconet tego samego scatternetu. Ten typ sieci Bluetooth umożliwia ...