Fotowoltaika

Różnica między efektem fotoelektrycznym a efektem fotowoltaicznym
Podczas gdy efekt fotoelektryczny obejmuje fotony światła całkowicie wybijające elektrony z materiału, efekt fotowoltaiczny polega na tym, że fotony z...