Przepuszczalność

Różnica między przenikalnością a przepuszczalnością
Przenikalność elektryczna mierzy przeszkodę wytwarzaną przez materiał w tworzeniu pola elektrycznego, podczas gdy przepuszczalność to zdolność materia...