Przepuszczalność

Różnica między porowatością a przepuszczalnością
Mówiąc dokładniej, porowatość skały jest miarą jej zdolności do zatrzymywania płynu. ... Przepuszczalność jest miarą łatwości przepływu płynu przez po...