Cierpliwość

Różnica między cierpliwością a wytrwałością
Cierpliwość i Wytrwałość to dwie cechy, które są ze sobą bardzo powiązane, chociaż istnieje różnica między tymi dwoma słowami. Cierpliwość sugeruje to...