Patent

Jaka jest różnica między patentem a prawem autorskim?
Prawo autorskie to automatyczne prawo, które chroni oryginalne dzieła literackie, teatralne, muzyczne i artystyczne. Patent jest zarejestrowanym prawe...