Impreza

Różnica między lewym a prawym skrzydłem
Generalnie lewica charakteryzuje się naciskiem na „idee takie jak wolność, równość, braterstwo, prawa, postęp, reforma i internacjonalizm”, podczas gd...