Równoległobok

Różnica między rombem a równoległobokiem
Odpowiedź: Różnica między równoległobokiem a rombem polega na tym, że równoległobok ma równe boki, podczas gdy w rombie wszystkie cztery boki są równe...