Natrętny

Różnica między natrętnym a natrętnym
Jaka jest różnica między natrętnym a natrętnym?? ... Bycie natrętnym to angażowanie się w sprawy innych, na ogół w sposób budzący zastrzeżenia, nietak...