Neuroglia

Różnica między neuronami a neuroglejem
Tkanka nerwowa zawiera dwie kategorie komórek — neurony i neuroglej. Neurony to wysoce wyspecjalizowane komórki nerwowe, które generują i przewodzą im...