Mielina

Różnica między nerwicą a osłonką mielinową
Kluczową różnicą między neurilemmą a osłonką mielinową jest to, że neurilemma jest cytoplazmą i jądrami komórek Schwanna leżącymi poza osłonką mielino...
Jaka jest różnica między komórką Schwanna a osłonką mielinową?
Główna różnica między komórką Schwanna a osłonką mielinową polega na tym, że komórki Schwanna owijają się wokół aksonu neuronu, tworząc osłonkę mielin...