Mieszanina

Różnica między związkiem a mieszaniną
Różnica między związkami a mieszankami powstaje z powodu wiązania chemicznego między dwoma pierwiastkami. Mieszaniny powstają, gdy substancje są ze so...
Różnica między mieszaninami jednorodnymi i heterogenicznymi
Z definicji czysta substancja lub jednorodna mieszanina składa się z jednej fazy. Mieszanina niejednorodna składa się z dwóch lub więcej faz. Kiedy ol...
Różnica między mieszaniną a roztworem
Mówiąc w uproszczeniu, możemy powiedzieć, że mieszanina jest substancją składającą się z innych substancji zmieszanych razem, ale nie połączonych ze s...
Różnica między jednorodną mieszanką a heterogeniczną mieszanką
Z definicji czysta substancja lub jednorodna mieszanina składa się z jednej fazy. Mieszanina niejednorodna składa się z dwóch lub więcej faz. Kiedy ol...