Meteoroidy

Różnica między asteroidą a meteoroidem
Asteroidy są mniejsze niż planeta, ale większe niż obiekty wielkości kamyków, które nazywamy meteoroidami. ... Asteroida to mały skalisty obiekt krążą...