Bystry

Różnica między Git a Mercurial
Oba systemy kontroli wersji, i.mi., Mercurial i Git to rozproszone systemy kontroli wersji (DVCS)....Mercurial to narzędzie do zarządzania rozproszoną...